Resurser
På denna sida har vi samlat dem resurser och verksamheter som finns som kan hjälpa er förening med nya visioner och tankar.


Ladan – EFK


En resursbank med inspiration och idéer för ungdomsarbete i din församling.

Besök hemsida: 
Ladan (efk.se)


UNG LEDARE 365


Ung ledare 365 är ett ledarträningsdygn för de som leder unga i församling.

Följ  
Ungledare365 (@ungledare365) på instagram för mer information kring årets datum och platser.


I trygga händer


En etiskt vägledning för arbete med barn och unga.


En kursdag om att identifiera, reagera och agera för att förebygga olika former av övergrepp. Kursdagen blir en bra start av att fortsätta forma handlingsplaner, policys och strategier i den egna församlingen. Kursen leds av en utbildad I Trygga Händer-instruktör och följer ett koncept som tagits fram av Frälsningsarmén i Sverige. I EFK finns två instruktörer.


Läs mer på 
I Trygga Händer | Frälsningsarmén för material och resurser.