VÄLKOMMEN TILL EFK UNGS BIDRAGSSPÅR

EFK Ungs Bidragsspår är en barn- och ungdomsorganisation som vill ge resurser och möjligheter att utveckla och förbättra det lokala arbetet med och för barn och ungdomar.

Bidragsspåret samarbetar med EFK. Organisationen har funnits sedan 2008 och står på kristen grund. De verksamheter inom EFK som vill, har kapacitet, och är betjänta av att organisera sig i statsbidragsberättigade former har möjligheten att ansluta sig till EFK UNGs Bidragsspår. Detta ger resurser och möjligheter att utveckla och förbättra det lokala arbetet med och för barn och ungdomar. Vi är stolta över att EFK UNGs Bidragsspår är med och gör kvalitativa och välbesökta projekt och satsningar över hela Sverige.