Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Allmänt

EFK UNGs Bidragsspår sparar endast uppgifter som vi har ett direkt syfte med och har laglig grund att spara. Vi vill med denna integritetspolicyn beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Här beskriver vi EFK UNGs Bidragsspårs nationella kanslis integritetspolicyn.
För att se våra lokala föreningars integritetspolicyn hänvisar vi till respektive förening.

Hur vi samlar in information om dig

Vi samlar in information om dig som du lämnar när du t ex skickar in kontaktuppgifter för en förening i samband med årlig statistik, när du svarar på anmälan till årsmöte, när ni lämnar in ansökan som ny förening, när ni som förening (eller du som enskild) ansöker om stipendium från EFK UNGs Bidragsspår. Dessutom kontaktuppgifter och deltagaruppgifter om ni som förening blir uttagen för stickprov.

Hur länge sparar vi din information?

EFK UNGs Bidragsspår sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt ansvar mot dig och de ändamål som uppgifterna samlas in för i enlighet med denna integritetspolicyn.

Rätt till tillgång

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig, det som brukar kallas för registerutdrag. Om uppgifterna vi har är felaktiga kan begäran om rättning göras. Enligt artikel 17 har den registrerade rätt att ”utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade” när det är tillämpligt och det inte finns andra lagliga grunder för varför personuppgifterna måste sparas, t ex medlemsrapportering till myndigheter. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att EFK UNGs Bidragsspår behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Vilka behöver vi dela dina personuppgifter med?

I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter som är organisationer utanför EFK UNGs Bidragsspår. Om det sker ser vi till att överföringen sker på
ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Hur skyddar vi din information?

EFK UNGs Bidragsspår har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

Uppdatering av integritetspolicy

Denna policy är ett levande dokument och vi kommer att göra ändringar i den. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande
betydelse för vår behandling av personuppgifter som exempelvis ändring av angivna ändamål, eller uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du få information på hemsidan eller via mail i god tid innan uppdateringarna börjar gälla och hur de kan påverka dig.

Uppdaterad: 15 november 2018