Hoppa till innehåll

Handledning

Här kan er förening ladda ner mallar för ansökan, stadgar, verksamhetsbeskrivning och medlemslistor.

Handledning – viktigt dokument om vår verksamhet.

De två dokument som behöver skickas in för en ny
 förening: 

Ansökan – när ni vill ansluta er förening till EFK UNGS Bidragsspår 

Stadgar för lokalförening – exempel på stadgar som uppfyller alla bidragskrav  

De två dokument som behövs för att vara en aktiv 
förening (rapportering sker i januari varje år): 

Verksamhetsbeskrivning – ska skickas in underskriven 

Medlemslista – förslag på en godkänd medlemslista (medlemsstatistik rapporteras via Google-formulär som ni får av handläggaren)

 OBS! Det är skillnad på en medlemslista (för medlemskap i föreningen) och en närvarolista (för närvaro på t.ex. samlingar eller läger)