Klockargårdskyrkan Ung, resa till Rumänien 2015

”När man går i årskurs åtta erbjuder Klockargårdskyrkan möjligheten till att gå Försmak (konfirmation). Årets grupp åkte på en resa till Lettland för att besöka en församling och det sociala arbete som kyrkan bedriver, med hjälp från bl.a. SAM-hjälp i Jönköping.

Själva tanken med resan var att ungdomarna skulle få ”känna och klämma” på en annan verkligheten som många människor lever i. Ska man försöka sig på att sammanfatta långhelgen så var vår reaktion som ledare ”varför har vi inte gjort detta innan”. Hela resan blev väldigt bra och vi kom hem med en annan ”grupp”, det har gjort avtryck på dessa tolv ungdomar. Ett konkret exempel är att vi besökte en familj, som hade varit tvungna att avliva sin enda ko. Försmakarna bestämde sig att försöka samla in pengar till en ny ko som idag är inköpt och levererad till familjen.

Vår tanke var att vi skulle försöka hålla nere kostnaderna för deltagarna vilket vi lyckades med genom bl.a. stipendiet från EFK UNGs Bidragsspår. Jag kan se både på dessa ungdomar och när man lyssnar på deras föräldrar att resan verkligen har blivit till välsignelse. När vi hade vår avslutningsgudstjänst var det självklart att vi skulle be för folket i Daugavpils och ungdomarna samlade in pengar från sina familjer till kon, det blir inte mer konkret än så.”

Alexander Bervebrink,
Ungdomspastor Klockargårdskyrkan

Rulla till toppen