Immanuelkyrkan Ungs arrangemang Heaven on Earth 20-21 mars 2015

”Den största behållningen med arrangemanget har varit att:
-Se ungdomar växa i sin tro och möta Gud, få en fördjupad Gudsrelation.
-Se ungdomar (och äldre) från olika delar av Skåne, Halland och även Närke bli uppmuntrade och betjänade.
-Höra vittnesbörd om vilka effekter konferensen hade VT 2013 -och se en hel ungdomsgrupp komma som startat upp utifrån den förra konferensen.
-Höra enskilda ungdomars vittnesbörd om förvandlade liv.
-Se arrangemanget stärka och fördjupa vår egen ungdomsgrupp.”

Anna Ekvall, Immanuelskyrkan Ung.

Rulla till toppen