Hoppa till innehåll

Utökade kriterier för stipendium

Vi har, efter önskemål från föreningarna, beslutat att man även kan söka stipendium för ett ändamål som främjar fler föreningar, t ex att ta fram ett material eller anordna en ledarträff som blir till glädje för övriga föreningar i Bidragsspåret. Vi har också en större stipendiebudget i år.

Som vanligt gäller att man kan söka stipendium för föreningen, något som går utöver den vanliga verksamheten. En aktivitet, t ex en missionsresa, material för en extra sommaraktivitet, bjuda in en talare till en samling. Man får då max 10.000 kr. Det finns också möjlighet för en enskild medlem att söka bidrag för t ex kostnader för resa till konferens eller läger, max 500 kr.

Se mer under fliken stipendium.