Gemenskapsresa till Boda Borg

Med hjälp av bidrag från Bidragsspårets stipendium kunde ungdomarna i EFK Ung Bidragsspårets förening i Borensberg åka till äventurshuset Boda Borg i Karlskoga. ”Vi ville skapa ännu ett tillfälle för gemenskap och göra en gemensam erfarenhet. Vi vet att en dags lek och samarete är positivt för våra relationer, både deltagare emellan och mellan deltagare och ledare.”

November 2018

Rulla till toppen