Stipendium gjorde att alla kunde delta

Korskyrkan Uppsala arrangerade förra året en uppskattad övernattning för konfirmanderna. Ett stipendium från EFK Ungs Bidragsspår gjorde det möjligt för alla ungdomar att delta.

– Ungdomarna var väldigt nöjda och flera föräldrar uttryckte tacksamhet för ungdomarnas upplevelser under helgen. Att alla fick möjlighet att delta har betytt mycket för känslan av tillhörighet i gruppen, berättar Daniel Lindqvist, pastor i församlingen.

Unga i Korskyrkan Uppsala är en förening som alltså tillhör EFK Ungs Bidragsspår.

– Det ger oss vissa möjligheter ekonomiskt, men även en fin möjlighet för unga att träna sig i föreningsliv och i demokrati, säger Daniel.

Ingrid Erenmalm, handläggare på Bidragsspåret, välkomnar gärna fler föreningar:

– Genom de anslag vi får från staten ger vi bidrag till våra föreningar, men har även sponsrat till exempel Frizon och StepOut.

Ur en artikel i EFK Direkt, maj 2018

Rulla till toppen